2010-10-13

Vi fortsätter med informationsträffarna gällande den nya källsorteringen.

Tider och datum annonseras i Vansbrobladet/Järnanytt samt här i kalendariet på kommunens hemsida, www.vansbro.se. Om du inte kan gå på träffen i ditt område är du välkommen till valfri annan träff.

Nedan följer ett schema med ort och tider vart träffarna kommer att hållas. Det finns mer information i evenemangskalendern samt kontaktuppgifter.

8/11 Vansbro, Pelarsalen, kl. 19.00
11/11 Vansbro, Hyresgästföreningens lokal i Grönalid, kl. 19.00
9/11 Äppelbo, Äppelbo gemenskap kl. 19.00

Komposteringsguiden hittar du här (pdf format).

Senast uppdaterad: 8 november 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail