2010-10-04

Ett hundratal personer kom för att titta på den nya sopbilen som demonstrerades i samband med Höstyran den första oktober.

Sopbilen är en så kallad sidlastare som kommer att tas i bruk när det nya källsorteringssystemet börjar gälla tidigast i november. Just nu pågår utdelningen av de nya sopkärlen till hushållen i kommunen och från och med andra veckan i oktober kommer informationsträffar att arrangeras i de olika kommundelarna. Kommuninvånarna kommer att få information och goda råd kring den nya avfallshanteringen. Det lokala företaget Fönsterbacken kommer att genomföra informationsinsatsen.

Under Höstyran delades små krukor med höstlök ut till barnen. Jorden som de planterats i kom direkt från Fågelmyra återvinningscentral i Borlänge, dit Vansbro kommuns avfall ska lämnas. I deras kompostanläggning blir matavfallet jord som sedan säljs till plantering eller markberedning. Även på Bäckdalen kommer denna jord att finnas att köpa när tillgången tillåter.

Foto: Fönsterbacken, Åsa Larsson  

Senast uppdaterad: 4 oktober 2010
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail