2010-11-10

29 november startar det nya källsorteringssystemet i Vansbro kommun.

Alla hushåll och företag har nu fått sina nya kärl. I det bruna kärlet avsett för kompost ligger informationsfolder, samt kompostkorg och påsar att ha under diskbänken. Kärl till fritidshus kommer att distribueras under våren 2011. Saknar du kärl eller annat material eller har frågor om kärlens placering, kontakta tekniska enheten på Vansbro kommun, tel. 0281-750 00.

hämtningsschemat kan du se hämtningsdagar för de nya kärlen i månadsskiftet november-december. Komplett hämtningsschema för 2011 kommer att distribueras med din faktura. Observera den nya trakt-indelningen!

Fram till den 29 november gäller det gamla hämtningsschemat. Avfall som eventuellt ligger i det gamla kärlet efter den 29 november kommer att hämtas vid en sista tömning enligt det gamla hämtningsschemat på närmaste datum efter 29 november. Den nuvarande taxan gäller fram till årsskiftet. Ställ ut de nya kärlen med öppningen mot vägen senast klockan 06.00 på hämtningsdagen!

Vid abonnemangsfrågor kontakta Vansbro Kommun tel. 0281-750 00. Vid utebliven hämtning kontakta SITA Sverige AB tel. 0281-13190.
 

Senast uppdaterad: 10 november 2010
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail