2011-03-24

Under vintern/våren 2011 kommer 330 stycken gamla armaturer att bytas ut mot nya.

I de gamla armaturerna sitter det 125W kvicksilverlampor och i de nya 50W natriumhalogen. De nya armaturerna ger ett lika bra ljus eller bättre än de gamla.

Kostnaderna för armaturbytet är cirka 488 000kr inkl. montage. Bytet minskar energikostnaderna kraftigt, vilket gör att investeringen betalar sig inom fyra till fem år. Grovt räknat, minskas energiförbrukningen med 106 000kWh/år. Med ett totalpris för energikostnaderna på cirka 1kr/kWh blir besparingen 106 000kr/år.

Den sänkta energiförbrukningen kan medföra ytterligare två besparingar;

1. Att storleken på säkringen ofta kan sänkas, vilket medför sänkta abonnemangskostnader.

2. Att det nu är möjligt att bygga samman en del abonnemang som tidigare inte varit möjligt.

Exempel på abonnemang, vilka dessa åtgärder går att genomföra finns i Vansbro. Det ena har nu en säkring på 63A och det andra 20A. Det på 63A kan säkras ned till 50A samtidigt som de kan byggas samman, så att abonnemanget på 20A kan avslutas. Detta medför en årlig besparing på 6348kr.

Pågående armaturbyte

Senast uppdaterad: 24 mars 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail