2011-04-29

Måndag den 2 maj, får vi en ny plan- och bygglag.

Den kommer innebära att plan- och byggprocessen förenklas för den enskilde samtidigt som kontrollen av byggandet skärps. För att få veta mer om vad den nya plan- och bygglagen innebär följ länken.

Ny digital kunskapsbank om plan- och bygglagen
Boverket tar fram en ny webbaserad vägledning som heter, PBL Kunskapsbanken. Den kommer att bli ett modernt och interaktivt verktyg med texter om plan- och bygglagen. PBL Kunskapsbanken vänder sig främst till yrkesverksamma som arbetar med lagen. För att komma till plan- och kunskapsbanken följ länken. 

Nya plan- och bygglagen i miniformat.

Du kan även vända dig till miljö- och byggenheten om du har frågor. De nås via kommunens växel.

Senast uppdaterad: 3 maj 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail