2011-05-17

Kursen vänder sig till alla som arbetar med livsmedel och som saknar
aktuell utbildning i livsmedelshygien.

Kursen har utarbetats av Livsmedelsverket och SAMS, Samarbetsgruppen i storhushållsfrågor. Kursen omfattar 2x4 timmar. Den som klarar kursen får ett diplom.

Datum: 14 juni och 15 juni.
Tid: kl: 09:00 – 13:00
Plats: Dala-Järna rummet, Medborgarhuset Vansbro.
Utbildare: Magnus Wickman, Anticimex.
Pris: 1850 kr (exkl. moms).
Kurslitteratur och fika ingår.

Anmäl senast 8 juni till Lärcentrum Vansbro på tel. 0281 – 752 75 eller
larcentrum@vansbro.se Begränsat antal platser!
Fortsättningsutbildning i HACCP planeras i augusti 2011.

 

Senast uppdaterad: 17 maj 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail