2011-06-13

Dags att ansöka om kommunala föreningsbidrag för år 2012
gäller administrations- och driftbidrag samt bidrag till kulturarrangemang.

Ansökningarna ska skickas till Kommunstyrelsen,
Medborgarhuset, 780 50 Vansbro, senast den 31 augusti 2011.

Till ansökan ska bifogas Verksamhetsberättelse, varav bl a ska framgå antalet medlemmar och föreningens intäkter av medlemsavgifter samt vinst- och förlusträkning jämte balansräkning.

Blanketter och policy och riktlinjer finns att hämta här.

Vid behov kan blanketter skickas ut, ring Tel: 0281-751 56

 

 

Senast uppdaterad: 13 juni 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail