2011-06-22

En arbetsgrupp i kommunen arbetar med att öka ungdomars delaktighet och inflytande i samhället.

14 september planeras en demokratidag för kommunens högstadie- och gymnasieelever.

Dagen har två syften; dels att inhämta ungdomars synpunkter i några frågor dels att inspirera till framtidstro i kommunen. Eleverna ska under dagen samtala med lokala politiker och få föreläsning på temat Gilla Vansbro.

Dagen sker med koppling till länssatsningen Träffa Dalarna och Träffa Vansbro som ska genomföras helgen före (10-11 september).

Senast uppdaterad: 22 juni 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail