2011-06-07

 

Läsåret 2010/2011
Fredagen den 10 juni 2011

PROGRAM

Åk 1-2
8.15 Årskurs 1 och 2 samlas i skolan för avslutning med
sina mentorer.
9.30 – 10.00 Åk 1-2 avslutning i kyrkan, sedan sommarlov.

Åk 3
8.15 – ca 9.45 Tillfälle för Åk 3 att träffa sina mentorer.
Mentorer och elever planerar detta själva.

10.15–10.45 Åk 3 i kyrkan med personal. Anhöriga som så önskar
Är välkomna att delta i kyrkan.

11.15 Gruppfotografering åk 3 på gården vid stora trädet.
(Vid regn tas fotot i Parkskolans gymnastiksal
eller sal 20-21)

12.15 Studenter och personal samlas i Café Oasen
För lättare förtäring. (Särskilt program för
detta kommer att finnas vid borden)

14.00 Marsch från VUC till Lokparken där familjer, släkt
Och vänner sluter upp.
– Tal
– Stipendieutdelning
– Betygsutdelning

Gångväg: VUC-Parkg-Allég-Odd Fellowg-Järnvägsg-Lokparken
OBS! Vid ihållande regn ställs marschen och aktiviteterna i Lokparken. Betygsutdelning sker då på VUC och eleverna ”släpps ut” till väntande anhöriga ca 15.00.

 

Senast uppdaterad: 7 juni 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail