2011-08-09

Det finns många medmänniskor runt omkring oss som är beroende av hjälp utifrån.

En del av dem kanske behöver en god man.

De flesta av oss vet inte vad en god man gör, och vet kanske inte heller vad det innebär att vara god man.

- Godmanskap är viktigt för att alla i Sverige skall få samma rättigheter och möjligheter oavsett egen förmåga!

- Att vara funktionshindrad på olika sätt kan innebära svårigheter i det vardagliga livet. En god man kan bli den funktionshindrades " förlängda arm".

- För många med psykisk ohälsa, missbruk och/eller sociala svårigheter kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningarna av sjukdom och/eller missbruk.

- På ålderns höst när minne och hälsa sviktar, kan en god man vara en nyckelperson för att lotsa fram till rätt boende och social service, hantera ekonomi och medverka till att höja livskvaliteten.

Kom ihåg att personkemin alltid måste stämma då godmanskap bygger på samförstånd och frivillighet!!
Kanske just du skulle passa till någon av de hjälpbehövande som finns runt omkring oss idag...

Är du intresserad, så får du gärna höra av dig till Elisabeth Säljgård på tel. 0281-752 24
 

Senast uppdaterad: 9 augusti 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail