2011-09-05

Onsdag 14 september ska Vansbro kommun genomföra sin första ungdomsdemokratidag med målgrupp alla elever från år 6 till sista året i gymnasiet.

Det övergripande syftet är en fördjupad och fungerande delaktighet för ungdomar i viktiga samhälls- och framtidsfrågor i Vansbro kommun. Demokratidagen ska vara årligen återkommande och ett naturligt inslag i det fortlöpande arbetet med ungdomars inflytande i kommunens utveckling.

Syftet med demokratidagen 14 september är att inhämta ungdomars synpunkter i några förutbestämda frågor samt inspirera till framtidstro i kommunen.

Politiker kommer att besöka Smedbergsskolan år 6-9 samt gymnasieskolan för att delta i de klassvisa diskussioner som ska föras under dagen.

Eftersom demokratidagen blir onsdagen efter ”Träffa Vansbro” kommer eftermiddagen vigas åt temat ”Gilla Vansbro”. Alla ska få lyssna till föreläsaren Tomas Håkki Eriksson då han talar om sitt koncept ”The Power of Glesbygd”. Föreläsningen kommer hållas i teatern och en liten stund före och efter föreläsningen står estetiska programmet för underhållning.

Utfallet från dagen ska sammanställas och föras vidare i dialog mellan elevrepresentanter och politiker. De ungdomar som eventuellt visar intresse för att lära sig mer om demokrati och politiskt arbete ska erbjudas studiecirkel i ämnet.
 

Senast uppdaterad: 5 september 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail