2011-10-17

”Hur påverkas Din vardag av de nedskärningar som står för dörren?”
Välkomna till en dialog med kommunledningen:

Tider och platser för kommundelsträffarna:

24 oktober     18.30 - 20.30   Bygdegården (Gamla skolan). Nås
25 oktober     18.30 - 20.30   Krokmyran, Örskogen
27 oktober     18.30 - 20.30   Bygdegården, Äppelbo
8 november   18.30 - 20.30   Lokstallet, Vansbro
9 november   18.30 - 20.30   Församlingshemmet, Dala-Järna

Vansbro kommun och kommunbygderådet
 

Senast uppdaterad: 9 november 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail