2011-11-09

Befolkningsstatistiken för kvartal 3 har nu kommit.

Kvartal 3 är normalt ett kvartal då vi tappar befolkning, detta utifrån att många ungdomar flyttar för att genomgå högre utbildningar.

Vi gläds därför extra åt att vi inte tappat invånare som vanligt under kvartal 3 utan ökat med 34 personer. Det innebär att vi hittills under 2011 gått +- 0 och är 6805 invånare, exakt detsamma som vid årsskiftet.

Till och med september hade vi 50 nyfödda. Det skall jämföras med 50 för helåret 2010. Under kvartal 3 var det 29 personer fler som flyttade in än som flyttade ut.

Glädjande siffror som vi hoppas skall vara något av ett trendbrott.
 

Senast uppdaterad: 9 november 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail