2011-12-17

 Trafikverket har under eftermiddagen vidtagit åtgärder för att trygga cykel- och gångtrafiken över bron vid infarten till Vansbro från riksväg 26. 

Som en extra åtgärd kommer Vansbro kommun under helgen att sätta in bussar som avgår från Lastbilsparkeringen vid Flottaren, åker in norra infarten till Grönalid, åker hela Björkvägen och ut södra utfarten från Grönalid och åter till lastbilsparkeringen.

Bussarna kommer att gå varje kvart från idag lördag ca 18.00 till 02.30 söndag morgon samt från söndag morgon 08.00 - 24.00. Vi vädjar om att såväl trafikanter som cykel- och gångtrafiken iakttar försiktighet.

Tidtabell Brobussen 17-18 december

Senast uppdaterad: 19 december 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail