2011-12-15

Kommunen har idag beslutat att hängbron mellan centrala Vansbro och Grönalid omgående ska stängas av för all gång- och cykeltrafik.

Beslutet har tagits i samråd mellan verksamhetschef Lars Lindgren, kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson samt säkerhetssamordnare Niclas Jolhammar.

Motivet till stängningen är att träkonstruktionen som bär upp bron, vid en ockulär besiktning, bedöms ha blivit kraftigt försämrad sedan besiktningen som gjordes för 5 år sedan. Beslutet att stänga av bron är en försiktig- och säkerhetsåtgärd i avvaktan på en ny besiktning som kan ske tidigast i januari.

Kontakt har tagits med Trafikverket kring vilka åtgärder som behöver vidtas för att trygga gång- och cykeltrafik mellan centrala Vansbro och Grönalid.
Linje 94 har ett flertal förbindelser som passerar Grönalid, se www.dalatrafik.se för tidtabellsinformation.

Vid ev frågor kontakta:
Lars Lindgren, verksamhetschef 0281 752 18
 

Senast uppdaterad: 9 januari 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail