2011-12-05

Har du någon gång stått vid en återvinningsstation eller hemma vid
sopkärlet och funderat på hur avfallet du håller i ska sorteras för att
det ska bli rätt? Nu har kommunens entreprenör SITA lanserat en kostnadsfri mobilapplikation som gör det lätt att sortera rätt.

Applikationen laddar du enkelt ner från Android market (för Android telefon) eller
App Store för (Iphone). Sök på ”Källsortera” så hittar du applikationen.

Genom appen får du veta:

  • Hur avfallet ska sorteras
  • Var du lämnar avfallet
  • Vad händer med avfallet?
  • Vilket steg i EU:s avfallshierarki som avfallet behandlas
  • Klimatnyttan vid återvinning av förpackningar
  • Var närmsta återvinningsstation är

Inom avfallshanteringen har vi kommit långt när det gäller att ta tillvara och återvinna avfall. Det allra bästa för miljön är givetvis om det blir så lite avfall som möjligt.

Mer information
Läs gärna mer om applikationen på www.sita.se/app
 

Senast uppdaterad: 5 december 2011
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail