2011-12-21

På torsdag 22/12 kl. 11.30 invigs gymnastikhallen som är en energismart hall där energikostnaderna kommer att minska för både belysning och ventilation. Med den nya belysningen har ett bättre ljus uppnåtts och energiförbrukningen har sänkts med nästan 40 %. För ventilationen är minskningen svår att beräkna men är avsevärd och hallen har fått ett mycket bättre klimat för huset och de människor som kommer att vistas där.

I samband med en obligatorisk ventilationskontroll under våren 2011 uppmärksammades att isolering i ventilationsaggregatet innehöll asbest och att den plombering av isoleringen som var utförd sedan tidigare inte godkändes. Detta medförde att åtgärder krävdes för att få anläggning-en godkänd för den verksamhet som normalt pågår i hallen.

Ett åtgärdsförslag togs fram som innebar att ventilationssystemet skulle bytas från att vara frånluftsystem utan återvinning till ett nytt system med återvinning. Hallen skulle målas om invändigt och förses med ljuddämpande skivor på väggar för att få bättre akustik. Ny belysning och matta ingick i förslaget. Kostnaden var beräknad till 1,4 milj. och budgeten för projektet har klarats med viss marginal.

Efter att arbetet med upprustningen av hallen påbörjats kom även ett föreläggande om förbättrat brandskydd som bland annat innebar att hallen skulle förses med utrymningslarm.
Målet var att åtgärderna skulle vara genomförda under höstterminen 2011 och att skolan skulle kunna ta hallen i anspråk efter jullovet. Tidplanen har kunnat hållas och därför är hallen färdig att tas i bruk av föreningar under jullovet.

Upplysningar: Christer Nääs, tel. 0281-752 12
Lars Lindgren, tel. 0281-752 18
 

Senast uppdaterad: 21 december 2011
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail