2012-01-16

Vi är väl medvetna om de störningar många drabbas av på grund av den nödvändiga stängningen av hängbron och beklagar detta. Vi kommer kontinuerligt att lägga ut information på hemsidan kring hur arbetet fortskrider.

Besiktning av hängbron kommer att göras under januari och ett besked kring skicket kommer i mitten av februari. Utifrån detta kan en planering av fortsatt arbete göras

Den avgränsning som nu gjorts av Trafikverket på bron, Rv 26, för gång- och cykeltrafik kommer att kvarstå och vi arbetar på att få en bra passage från bron både mot Grönalid och centrum.

Trafikverkets ambition är att anlägga en permanent trottoar på bron. Detta arbete kan tidigast påbörjas i vår.

Bussar enligt ordinarie tidtabell fortsätter att gå in i Grönalid. Bussar utöver detta kommer inte att sättas in.

Vi vill uppmana er att respektera det förbud som råder mot att beträda gångbron och också varna för att gå över isen som inte kan anses som säker.

Vansbro kommun

Senast uppdaterad: 16 januari 2012
Uppdaterad av: kodamera

Redaktörer - Webmail