2012-04-27

Vårens tredje kommundelsträff hölls i Äppelbo. Närmare 30 personer deltog. Vansbro kommun representerades av Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Informationen om Inlandsbanans framtid väckte stort intresse, liksom frågan om räddningsstationens placering. Frågor ställdes också kring erfarenheterna av den nya politiska organisationen.

 

Senast uppdaterad: 27 april 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail