2012-05-09

Vansbro kommuns kulturpris för år 2012 går till Dala-Järna Fotoklubb.

Motivering: Fotoklubben får priset för deras mångåriga och oavbrutna arbete med att främja fotokonsten samt att dokumentera Vansbrobygden ur många olika synvinklar. Dala-Järna fotoklubb har sina rötter i det traditionella fotot men har också tagit klivet in i den digitala åldern. Under många år har fotoklubben engagerat och samlat fotoentusiaster från hela Vansbro, medlemmar finns till och med utanför kommunens gränser. Fotoklubben arrangerar regelbundet möten och kurser kring fotografering och ger sedan många år också ut en populär almanacka som delas ut till alla hushåll i Vansbro.

Senast uppdaterad: 9 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail