2012-05-04

Kommundelsträffen i Vansbro slog rekord i antal deltagare. Cirka 130 personer kom. De flesta var boende i Grönalid och den stora frågan var naturligtvis hängbron och vad som händer med anledning av stängningen av bron.

Flera ifrågasatte varför inte arbetet med renovering påbörjats. En mängd förslag på hur man ska lösa problemet framfördes. Trafikverkets planer på en trottoar på bron efter riksväg 26 förkastades. ”Hellre avspärrningar med koner och ett snabbare färdigställande av hängbron,” var budskapet.

Många förslag till lösningar på kortare och längre sikt framfördes. Kommunledningen försäkrade att man tog till sig synpunkterna och lovade att bjuda in till ett informationsmöte före midsommar.  

Efter hängbrodiskussionerna följde frågor om vindkraft, torvtäkt, Inlandsbanan, bostadssituationen i kommunen och arbetet med fritidsverksamheten för kommunens ungdomar.

Från Vansbro kommun deltog Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson , Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth-Eriksson.

En jättebra kväll i Lokstallet!

 

Senast uppdaterad: 4 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail