Kommunstyrelsen tog vid sitt senaste sammanträde beslutet att följande fyra badplatser ska vara i kommunal regi:
Ticknäset, Äppelbo
Närsjö, Nås
Gensen, Dala Järna
Gladtjärn, Dala Järna
 

 

Redaktörer - Webmail