2012-05-03

Ett 30-tal personer kom till kommundelsträffen i Dala-Järna. Från kommunledningen deltog Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson. Frågan om torvtäkt på Nolåkersflotten väckte många frågor, så också försäljningen av Snöå Bruk. Självfallet diskuterades också tankarna kring ett allaktivitetshus med bibliotek samt fritidsaktiviteter för våra ungdomar i samverkan med Ja Järna.  På frågan varför ny räddningsstationen måste byggas konstaterades att den nuvarande är utdömd bland annat på grund av undermålig ventilation.

 

Senast uppdaterad: 3 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail