2012-05-16

Den nya avfallsplanen, som gäller för åren 2013-2017, innehåller uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Ett nytt fokusområde är att stärka arbetet med att förebygga avfall och att förbereda avfall för återanvändning.

Avfallsplanen består av tre delar - strategier och mål, åtgärdsprogram samt underlagsdokument. Planen finns i sin helhet på www.vansbro.se/avfallsplan . Det går även att ringa till kommunens växel för att få ett tryckt exemplar, tfn. 0281-750 00.

Har du synpunkter på avfallsplanen? Skicka dem skriftligen till nedanstående adress senast 20 juni 2012:
Vansbro kommun, 780 50 Vansbro
Planen finns utställd på Vansbro och Dala-Järna bibliotek under perioden 21/5-18/6.

 

Senast uppdaterad: 21 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail