2012-05-07

Vecka 15 träffade kommunledningen Trafikverket för fortsatta diskussioner hur säkerheten för icke bilburna över bron skall säkras. Trafikverket ansvar för RV 26 och därmed bron. Trafikverket var tydliga med att det alternativ som finns är att anlägga en trottoar utifrån följande förutsättningar: 
-         det är inget alternativ att ha kvar sergeanterna
-         det är inte möjligt att göra en gång/cykelväg på utsidan av bron
-         det är inte möjligt att Trafikverket avstår att göra någon åtgärd och att medlen istället används för att rusta hängbron
 

Trafikverket medelade också att: 
-         de inte kan ta kostnaderna för anslutningar till trottoaren
-         det inte är lämpligt att sänka hastigheten

Utifrån detta väntar vi nu besked kring när trottoaren kan anläggas för att kunna planera för anslutningsvägar.
 
Vad gäller hängbron pågår diskussioner inom förvaltningen och med företag som har kompetens för renoveringsarbetet. Dessa diskussioner skall resultera i ett upphandlingsunderlag. Så snart detta är klart kommer ett informationsmöte att hållas. Målsättningen är att det ska ske före midsommar
 

 

Senast uppdaterad: 7 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail