2012-05-29

Vid senaste sammanträdet i Utskottet för styrning och ekonomi bereddes ärendet kring hängbron inför kommunstyrelsens sammanträde den 11 juni. Från förvaltningen redovisades två förslag, en nybyggnation eller en renovering. Förslaget förordade en renovering. Utskottet beslutade föreslå kommunstyrelsen att gå vidare utifrån förvaltningens förslag med tillägg att upphandling görs snarast möjligt. Ärendet kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde.

Den 13 juni kl. 19.00 ordnas ett nytt informationsmöte, den här gången i Medborgarhuset. Annons kommer i Vansbrobladet.
 

 

Senast uppdaterad: 29 maj 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail