2012-06-04

Vansbro kommun har beviljat Vansbrosimningen nyttjanderätt till ett markområde som ger Vansbrosimningen möjlighet att anlägga en strandpromenad på kommunens mark.

Den berörda strackan är 1200 meter längs Vanån och Västerdalälven. Bakgrunden till beslutet att ingå ett nyttjanderättsavtal är den diskussion om en strandpromenad som har pågått länge i Vansbro. Idén fanns bland annat med i Vision 2010 som arbetades fram på 1990-talet. Vansbrosimningen har länge haft som mål att öka tillgängligheten till simmartävlingarna för publik och medföljare till simmarna. Det är bara ett perspektiv på nyttjandet av en strandpromenad - ett annat är att den erbjuder boende och besökare en vacker vandringsväg längs älven.

Det nyttjanderättsavtal som Vansbrosimningen har följer den detaljplan som styr användningen av såväl kommunal som annan mark. I denna plan från april 2005 står att ”Kommunen avser att upplåta marken vid älven för promenadväg men ej för cykel och mopedtrafik". Ingen överklagan av det beslutet gjordes då detaljplanen antogs varför beslutet om marklov för strandpromenaden inte heller kan överklagas. I samband med marklovsprocessen har berörda grannar; Hembygdsföreningen, Flottaren och Turistbyrån/Vansbro camping hörts. Flottaren har yttrat sig och framfört farhågor om att en strandpromenad kan komma att störa deras gäster. 

- Det är min förhoppning och tro att strandpromenaden skall bli till nytta och glädje för såväl boende som besökare och näringsidkare,  säger kommunalrådet Per-Anders Westhed i en kommentar.

 

Senast uppdaterad: 4 juni 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail