2012-06-11

Kommunstyrelsen beslutade under dagens sammanträde att renovera hängbron i Grönalid. Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett upphandlingsunderlag och avsikten är att detta skall vara klart under augusti och så att upphandlingen kan ske då.

 

Senast uppdaterad: 11 juni 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail