2012-07-04

Placering av räddningsstationen, vindkraftsatsning och Inlandsbanan. Det var några av frågorna som togs upp på kommunens senaste presskonferens.  

- Jag känner att vi har många aktuella och viktiga frågor att jobba med nu och vill därför presentera de beslut och ärenden vi har att arbeta utifrån, sade Per-Anders Westhed, Vansbro kommuns kommunalråd som höll i presskonferensen tillsammans med kommunchef Elisabeth Rooth Eriksson.

Räddningsstationen
Beslutet att placera räddningstjänstens nya lokaler i Grönalid kvarstår då den överklagan som inkommit till Förvaltningsrätten avslogs.
- Bra att vi kan gå vidare. Beslutet är fattat och nu gäller det att alla drar sitt strå till stacken för att effektuera beslutet på bästa tänkbara sätt. Jag är övertygad om att detta blir bra, sade Westhed.
 
Vindkraften
När det gäller den stora satsning på vindkraft som Bergvik vill göra i Vansbro kommun är inga beslut fattade ännu. Diskussionerna och dialogen med Bergvik fortsätter, och kommer så även att fortsätta med berörda och intresserade kommuninvånare.
- Jag är i grunden positiv till detta. Som kommunalråd kan man inte säga nej när ett företag planerar att investera 3-4 miljarder inom kommunens gränser utan att ordentligt undersöka förutsättningar och konsekvenser. Det vore tjänstefel anser jag. Jag är övertygad om att denna satsning är bra för oss i Vansbro kommun både på kort och lång sikt, sade Westhed.
- Samtidigt har jag stor respekt för de som en annan uppfattning. Min uppfattning är att vi ska gå vidare och arbeta för en aktiv dialog och kommunikation med alla berörda.
 
Inlandsbanan
En utredning kring upprustandet och användandet av Inlandsbanan, eller det ”Tredje spåret” som den också kallas, kommer snart att presenteras. Idén gäller hela Inlandsbanan från Gällivare till Kristinehamn och om detta genomförs skulle delen Mora-Persberg rustas och öppnas för åtminstone godstrafik. Detta skulle betyda enormt mycket för hela Vansbro kommun. Det finns stor uppslutning till tankarna bland alla kommuner i hela Sveriges inland.
 
Besök från vår vänort i Tjeckien
Vansbro kommun har en vänort i Tjeckien, Velke Mezirci. I samband med Flygfesten den 10-12 augusti får vi besök av en delegation från vår tjeckiska vänort.
 
Lokala servicepunkter
Länsstyrelsen har sagt ja till Vansbro kommuns ansökan om resurser för att gå vidare med arbetet med så kallade lokala servicepunkter i de olika kommundelarna tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna och Kommunbygderådet. Syftet är att utveckla nya former av lokal service. Arbetet med lokala servicepunkter ingår i ett större projekt kallat ”Hållbara servicelösning på landsbygden.”
 
”Utmaningen”
Tillväxtverket har beviljat stöd på högst 1 307 280 kronor till Vansbro kommun för att genomföra projektet ”Utmaningen – samverkan och samsyn för tillväxt.” Region Dalarna har tidigare beviljat högst 653 640 kronor. Projektet beräknas pågå från 1 september 2012 till 31 oktober 2014. Vansbro kommun återkommer med mer information kring detta.
Kommunledningen påpekade också vikten av de stora framgångar som gjorts under året inom näringslivet - på flera området. Exempelvis framgångarna med Vansbro Utbildningscenters Ung Företagsamhet och Per-Erik Andersson, Sveden Trä, som utsågs till Årets Företagare i Sverige.
Under sommaren arrangeras också flera stora evenemang i kommunen, exempelvis Vansbrosimningen och Flygfesten, som bland annat visar på de starka krafterna som finns inom den ideella sektorn.
- Vansbrosimningen är ut olika aspekter det viktigaste årligen återkommande evenemanget för kommunen. Vi får många besökare, föreningslivet gör ett jättejobb och får lön för mödan genom ekonomiskt tillskott från Vansbrosimningen som ersättning för sitt arbete, sade Westhed.
- Andra helgen i augusti är det dags för nästa jätteevenemang - Flygfesten i Dala-Järna, då Västerdalarnas Flygklubb gör ett fantastiskt jobb.
 

 

Senast uppdaterad: 4 juli 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail