2012-08-14

Onsdagen den 22 augusti bjuder Vansbro kommun in till en allmän information om den eventuella vindkraftsutbyggnaden i kommunens södra del. Informationen blir på Teatern i Medborgarhuset i Vansbro kl. 19.30. 

 
- Vi tycker det är viktigt med en allsidig information innan vi tar några politiska beslut,säger Vansbros kommunalråd Per-Anders Westhed.
 
Frågan om vindkraften kommer att behandlas på kommunstyrelsens sammanträde den 28 augusti. Beslutar kommunstyrelsen i enlighet med det lagda förslaget innebär det att förvaltningen får i uppdrag att göra ett förslag till en revidering av översiktsplanen. I den process som påbörjas efter ett sådant beslut kommer naturligtvis också ett samråds- och utställningsförfarande.
 
- Vi har försökt att få ett så brett och informativt deltagande som möjligt på informationsmötet: Lars Thomsson, nationell vindkraftsamordnare med mångårig erfarenhet av vindkraftsutbyggnad deltar, liksom Agneta Wenell, näringslivschef i Ockelbo kommun som kan berätta om processen med vindkraftsparken i Jädraås.
 
- Naturligtvis har vi också bjudit in Bergvik Skog och Triventus som står bakom de eventuella planerna på den stora vindkraftssatsningen och arbetsgruppen Borta med vinden. Konferencier blir Christer Gruhs, ledarskribent i Dalarnas Tidningar.
 
- Jag är mycket besviken på arbetsgruppen Borta med vinden som sagt att de inte vill medverka på informationsmötet. Vår andemening var ju att ge olika perspektiv på vindkraftssatsningen, vilket nu faller till viss del på grund av att arbetsgruppen Borta med vinden uteblir, säger Westhed.
 
- I kommunledningen tycker vi att det är viktigt att belysa så många aspekter som möjligt innan frågan ska behandlas i kommunstyrelsen, och min förhoppning är att politikerkollegor och allmänhet tar till sig av den information som går ut, både av argument för och emot, avslutar han.
 

 

Senast uppdaterad: 14 augusti 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail