2012-09-24

 -Det är en glädjens dag när vi idag har vår lokala invigningsceremoni för E16 och tar farväl av vår kära riksväg 71. Den formella invigningen av hela sträckan sker som bekant i morgon i Kongsvinger, säger Vansbros kommunalråd Per-Anders Westhed.  

Invigningen av E16 i Vansbro kommuns sker vid Åhls bildelar måndag den 24 september kl. 17.00.

-Att vi får en Europaväg genom kommunen är för oss en stor och viktig sak. Vi är övertygade om att det är betydelsefullt för besöksnäringen då vi vet att många utländska resenärer gärna väljer ”gröna vägar”, fortsätter Westhed.

E16-projektet är ett mycket bra exempel på ett projekt som lyckats med sin målsättning. Det har varit möjligt tack vare ett förtroendefullt och konstruktivt samarbete mellan många kommuner och Trafikverket. Ett tydligt bevis på att samarbete över kommun- och myndighetsgränser ger resultat. Westhed är övertygad om att detta kan överföras till många andra projekt.

-Vansbro kommun är den befolkningsmässigt minsta kommunen efter E16. Vansbro kommun är också en kommun med ett fantastiskt näringsliv med många företag som går bra, är lönsamma och skapar arbetstillfällen, säger Westhed vidare.

En grundläggande förutsättning för att Vansbro kommuns företag ska kunna utvecklas är att det finns bra kommunikationer. Därför förutsätter vi naturligtvis att upphöjelsen till Europaväg också kommer att påskynda den upprustning av vägen som vi har väntat på i decennier. En ny väg mellan Dala-Järna och Vansbro ligger i planen med byggstart 2016. Invånarna i Västerdalarna är helt överens om att om detta inte blir av är det en diskriminering av Västerdalarna. Inte minst med tanke på att också persontrafiken på Västerdalsbanan las ner för ett år sedan.

- Idag gläds vi och ser positivt på framtiden. Västerdalarna och Vansbro kommun behöver både bra vägar och järnvägar för att kunna utvecklas och vi kämpar på för att så ska bli fallet!   

Senast uppdaterad: 24 september 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail