2012-09-17

Den 14 september genomfördes Demokratidagen för andra året i rad.
Förmiddagen hölls på Smedbergsskolan och eftermiddagen på VUC. Båda skolorna inledde på Teatern där Ungdomsrådets ordförande Elias Jegver på ett förtjänstfullt sätt angav tonen för resten av dagen.

På Smedbergsskolan hade eleverna indelats i 16 grupper efter val av tema,
som till exempel busskommunikationer, skolmiljö, skatepark, mobbning/utanförskap samt alkohol, narkotika, doping och tobak. Tio förtroendevalda deltog under förmiddagen i livliga och givande diskussioner med elever och lärare. Det var mycket stort engagemang!
På VUC på eftermiddagen var eleverna indelade i femton grupper med teman som partier och politiker, socialt ställe för yngre, miljöting, grönalidsbron, skolmiljö och Epa-träffpunkt. Även på VUC blev det mycket livliga och givande diskussioner mellan elever, lärare och de åtta förtroendevalda som deltog.

Sammanfattningsvis var det en mycket givande och för framtiden viktig dag.
Ett stort tack till alla som planerat dagen, till elever, lärare och de förtroendevalda som ställde upp på ett positivt och aktivt sätt.

Senast uppdaterad: 17 september 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail