2012-10-19

Höstens två första kommundelsträffar har nu genomförts, en i Äppelbo och en i Vansbro. Från kommunledningen deltog Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson. Per-Anders Westhed fick, på grund av svår tandvärk avstå från att medverka. Aktuella frågor inom politik och förvaltning redovisades. 

I Äppelbo kom flera frågor kring byggande i strandnära lägen. Också frågan om läsplattor engagerade. I Vansbro blev det lång diskussion kring infrastrukturfrågor; ombyggnaden av E16, hängbron, avsaknaden av passagerartrafik på Västerdalsbanan med mera.
 

 

Senast uppdaterad: 19 oktober 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail