2012-10-24

Det blev en trivsam kommundelsträff i Örskogen med drygt 20 deltagare. Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson och Nall Lasse Andersson berättade om aktuella politiska frågor, bland annat ny folkhälsoplan och infrastrukturfrågor. 

Sista kommundelsträffen för hösten är den 7 november kl. 19-21 i Församlingshemmet i Dala-Järna. 

 

Senast uppdaterad: 24 oktober 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail