2012-10-23

Höstens tredje kommundelsträff hölls i skidstugan i Nås. Ett 20-tal personer fick höra Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson och Nall Lasse Andersson berätta om aktuella frågor i politiken. Elisabeth Rooth Eriksson tog vid och berätta om det arbete som pågår i förvaltningen, bland annat vad gäller lokala servicepunkter där Nås sockenförening deltar i ett arbete för att få till stånd en servicepunkt, troligen i Tempos lokaler.

 

Senast uppdaterad: 23 oktober 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail