2012-10-19

Nu startar projektet Utmaningen - samverka och samsyn för tillväxt i Vansbro kommun. Projektledaren Ola Granholm beskriver projektet så här: 

- Det handlar om att skapa en modell för utveckling i förtroendefull samverkan mellan privata och offentliga aktörer.

I den skiss som i nuläget finns för arbetet inom projektet finns tre faser: intervjuer/dialog/planering, seminarieserie samt summering och ansats för framtiden. 

Projektet kommer att pågår till och med oktober 2014 och är finansierat av Tillväxtverket och Region Dalarna. Du kan läsa en längre presentation av projketet om du klickar på den här länken

Senast uppdaterad: 19 oktober 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail