2012-11-15
Nu erbjuder miljö- och byggkontoret på Vansbro kommun tillsammans med Launder Nordic ett komplett mätpaket för mätning av radon.

Radon bildas då grundämnet radium sönderfaller. Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar och som förekommer i alla hus i Sverige. För att veta vilken radonhalt det är i bostaden måste man mäta. Socialstyrelsens riktvärde för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Om radongashalten överstiger det värdet anses bostaden vara en olägenhet för människors hälsa. 

Läs mer om radon på Radonguiden.

Senast uppdaterad: 20 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail