2012-11-08

Höstens sista kommundelsträff genomfördes i Dala-Järna den 7 november. Ett 40-tal personer hade hörsammat inbjudan.

Många frågor kom upp kring upprustning av Myrbacka, där kommunens deltagare Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson, kunde berätta att Myrbacka står högt upp på listan över prioriterade investeringar och att förvaltningen arbetar med att ta fram ett underlag för politiskt beslut. Situationen runt busshållplatsen vid stationen och hastigheten genom Dala-Järna centrum var andra frågor som togs upp. Båda frågorna bereds vidare inom förvaltningen.

 

Senast uppdaterad: 8 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail