2012-11-07

Välkommen till en kostnadsfri träff för bättre säkerhet i trafiken! Träffen är en del i informationsinsatsen Trafikskadefri dalapensionär 2012 och arrangeras i Pelarsalen, Medborgarhuset, Vansbro torsdagen den 8 november kl. 13-16. Träffen är indelad i två pass om cirka 65 minuter vardera. Servering i pausen. 

Kommunala pensionärsrådet i Vansbro, PRO Vansbro och PRO Dalarnas Trafiksäkerhetsråd arrangerar med stöd av Trafikverket. 

Senast uppdaterad: 7 november 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail