2012-12-10

Region Dalarnas direktion har beslutat att 3,9 miljoner kronor från länstransportplanen ska avsättas till en gång-och cykelväg via hängbron mellan bostads- och industriområdet Grönalid och Vansbro centrum. Hängbron är idag avstängd, varför Trafikverket har genomfört åtgärder på bron över riksväg 26 genom att smalna av vägutrymmet med ett smalt räcke för en gång- och cykelväg. Åtgärderna ses dock inte som en acceptabel permanent trafiksäkerhetslösning, särskilt vintertid, varför en satsning på hängbron är nödvändig.

 

Senast uppdaterad: 10 december 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail