2012-12-11

När vintern närmar sig och det börjar bli kallt är det extra
viktigt att tänka på hur bilen används. Utsläppen blir
extra stora när motorn är kall och det kalla vädret gör att
avgaserna stannar kvar och inte vädras bort.
Visste du att:
• avgaserna innehåller cancerframkallande ämnen och
kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem
• avgaserna dras även in i exempelvis lägenheter, skolor
och daghem genom ventilation, vilket kan ge hälsoproblem
för de som befinner sig inomhus.
• halterna av avgaser inne i bilen är 2–3 gånger så höga
som utanför.
Tips:
• korrekt använd motorvärmare sänker bränsleförbrukningen
i din bil, och därmed utsläppen. Använd
motorvärmaren såhär: vid 15 minusgrader och kallare
– ha motorvärmaren i under cirka 1,5 timmar innan start.
Upp till noll grader – en timme. Från noll grader till 10
plusgrader räcker en halvtimme
• samåkning är bra för både miljö och plånbok
• parkera bilen smart så att du slipper backa eller ”trixa”
för att komma iväg
• sopa bilen och skrapa rutorna innan du startar motorn,
då slipper du andas in avgaserna när de är som giftigast
se till att det inte finns barn i närheten av bilar som trots
allt står på tomgång. Barn är känsligare och eftersom de
är kortare så kommer de också närmare avgaserna.
Och du – i Vansbro kommun är tomgångskörning
tillåten i max en minut! Respektera detta för att
skydda människors hälsa och miljön.

 

Senast uppdaterad: 11 december 2012
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail