2013-01-09

Inbjudan till träffar angående Finnmarkens lokala servicepunkt:

15 januari kl. 18.00 i Sågens bystuga (gamla skolan)
16 januari kl. 18.00 i Närsens bystuga
21 januari kl. 19.00 i skidstugan vid slalombacken i Lindesnäs

Träffarna är i huvudsak ämnade för diskussion om vad den lokala servicepunkten ska användas till, vilka behov som finns och vilken form servicepunkten ska finnas i. Förslagen som finns idag är en mobil variant för mattransporter, betalservice, bibliotekstjänster och varuleveranser - kom och säg din mening!

Inbjudan har även gått ut via blad i postlådorna.

Hälsningar Anna Ivars och Per Fontin, projektet Lokala servicepunkter

 

Senast uppdaterad: 9 januari 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail