2013-01-09

Vansbro ökade 2011 (enl. preliminära siffror från Region Dalarna / SCB) sysselsättningen för andra året i rad! Vansbro ökade 2010 med 36 arbetstillfällen och 2011 med 30.

Industrin ökade sammanlagt med 106 anställda under tidsperioden. Ökningen hos våra industriföretag stod för 27 % av den sammanlagda industrins ökning i Dalarna!

 

Senast uppdaterad: 9 januari 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail