2013-07-17

Vansbro kommun bygger just nu inom projektet Utmaningen - samverkan och samsyn för tillväxt, ett föreningsregister för kommunens föreningar.

Vill du att din förening syns i registret så är du varmt välkommen att skicka föreningens namn, kontaktperson och kontaktuppgifter till Vansbro kommun, Ola Granholm, Box 7, 780 50 Vansbro, eller ola.granholm@vansbro.se.

Tanken med registret är att invånare, nyinflyttade och besökare lättare ska kunna hitta kommunens föreningar samt att föreningarna hittar varandra, nya medlemmar och funktionärer.

OBS! Om du har fått det brev som vi nyss har skickat till alla kända
föreningar och uppgifterna för din förening stämmer så behöver du inte göra
något mer. Tack för hjälpen!

Senast uppdaterad: 17 juli 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail