2013-08-12
 
VANSBRO KOMMUNS SKOLOR, LÄSÅRET 2013/14.
 
Eleverna börjar: Måndagen den 19 augusti.
 
 
 

BERGHEDENS SKOLA,
Skolstart 08.45 / Skolslut första dagen 13.15.
Ansv. Camilla Andersson, tel: 0281-751 04.
 
PARKSKOLAN,
Förskoleklassbarn har fått särskild information.
Årskurs 1-2, Skolstart 08.10 / Skolslut första dagen12.45.
Ansv. Camilla Andersson, tel: 0281-751 04
                                        
MYRBACKA SKOLA,
Skolstart 07.40 / Skolslut första dagen 13.15..
Ansv. Rosita Bergqvist-Hellberg, tel: 0281-753 40.
 
 
NEDERBORGS SKOLA,
Skolstart 08.40 / Skolslut första dagen 13.40.
Förskoleklass har fått särskild information..                               
Ansv. Rosita Bergqvist-Hellberg, tel: 0281-753 40.
 
 
SMEDBERGSSKOLAN
Skolstart 08.10
Skolslut första dagen årskurs 3-5 13.40 / årskurs 6-9 15.00.
Årskurs 3-5 samling i resp. klassrum,
Årskurs 6 samling i aulan.
Årskurs 7-9 samling i resp. arbetslags  lokaler.
Ansv. åk 3-5 Camilla Andersson, tel. 0281-751 04
Ansv. åk 6-9 Bengt Ivarsson, tel. 0281-751 05
 
 
Tidtabeller linje 57, 94 och 257 finns att hämta på www.dalatrafik.se from 12 aug. Skolbusstidtabell (Fixaren, Nobina), finns att hämta här .
 
För detaljer ang. skolskjutsar, kontakta entreprenören:
Nobina: 0243-25 42 75   Fixarnas Buss 070-573 35 72;
BC Dalarna 0774-44 00 00 (särskolans skjutsar),
eller kommunens skolskjutssamordnare Ulrika Johansson 0281-750 58.
 
 
 
 
GYMNASIESKOLAN
VANSBRO UTBILDNINGSCENTER                                              
Höstterminen börjar den 19 augusti.
Årskurs 1 samlas i skolans kafeteria 09.05.
Årskurs 2 och 3 samlas i skolans kafeteria 10.00
 
För ytterligare upplysningar kontakta oss gärna på 0281-751 32 eller 0281-751 46.
Ansökan om inackorderingstillägg:
 Tänk på att inackorderingstillägg måste sökas inför varje nytt läsår.
Ansökan skall vara oss tillhanda senast den 31 augusti. Har du frågor kring ansökan ring 0281-751 50. Ansökningsblanketter finns på Vansbro Utbildningscenter och på hemsidan www.vuc.se.
Skicka ansökan till Vansbro kommun, Vansbro Utbildningscenter, Medborgarhuset, 780 50 Vansbro
 
 
Vuxenutbildningen
Se annonser i Vansbrobladet. Se även www.vansbro.se/larcentrum.
 
VANSBRO KULTURSKOLA, Ansv. Christer Carlsson tel 0281-751 37
Instrumentalundervisningen startar vecka 35-36.
Lärarna kontaktar eleverna om nya tider.
 
OBS! Kom ihåg att det är lag på att använda BILBÄLTE i bussen.
 
 
 
                                                      VÄLKOMMEN TILL SKOLAN!
                                                                   Rektorerna
 
 
Senast uppdaterad: 12 augusti 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail