2013-10-10

Nu har ytterligare en service startats på den Lokala Servicepunkten i Äppelbo, hos Äppelbo Gemenskap. Det är Vansbro huvudbibliotek som transporterar beställda medier till servicepunkten i Äppelbo en gång/vecka.

OM du besöker Äppelbo Gemenskap och beställer barn- och vuxenböcker, filmer, tv-spel, e-böcker, talböcker kan de hämtas på servicepunkten vid nästa transport och återlämnas för återtransport på normala lånetiden.

Välkomna att göra Era beställningar!

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail