2013-10-04

Höstens första kommundelsträff har nu genomförts i Äppelbo med ett 20-tal deltagare.

Från Vansbro kommun berättade Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson samt Elisabeth Rooth Eriksson om aktuella frågor. Utöver den information som gavs väcktes frågor kring bland annat gatubelysning, LIS-plan och gymnasieutbildningar.

Nästa kommundelsträff är den 9 oktober kl. 19-21 i Församlingshemmet, Dala-Järna.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail