2013-10-23

Ett 20-tal personer mötte upp vid höstens fjärde kommundelsträff i skidstugan i Nås.

Från kommunledningen deltog Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.  Många frågor engagerade: gatubelysning, nätavgifter, zonindelning, behovet av gång/cykelväg till Tempo med mera.

-  En trivsam kväll med bra dialog, konstaterade Per-Anders Westhed.

Nästa, och höstens sista, kommundelsträff hålls i Medborgarhuset i Vansbro torsdagen den 7 november 19.00.

 

Senast uppdaterad: 23 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail