2013-10-10

Cirka 25 personer kom till höstens kommundelsträff i församlingshemmet i Dala-Järna.

Eventuellt koncessionsansökan för torvbrytning, riksintressen för naturliv, vindbruksplan, Myrbacka skola, behov av trafiksäkerhetsåtgärder och gatubelysning fanns bland frågorna som diskuterades. Frågor ställdes också om VTAB (Vansbro Teknik AB) och DVAAB (Dala Vatten och Avfall AB), lekplatser i Dala-Järna och mycket annat. Från kommunledningen deltog Per-Anders Westhed, Gunnar Magnusson, Torsten Larsson, Nall Lasse Andersson och Elisabeth Rooth Eriksson.

Nästa kommundelsträff hålls i Krokmyra, Örskogen, i kväll torsdag den 10:e oktober kl. 19.00.

 

Senast uppdaterad: 10 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail