2013-10-04

I ett pressmeddelande skriver Per-Anders Westhed, kommunalråd i Vansbro och Kurt Podgorski, kommunalråd i Malung-Sälen: Trafikverket meddelar idag att ett samrådsförfarande ska genomföras med avsikt att underhållet av Västerdalsbanan från Rågsveden i Äppelbo till banans slut i Malung/Malungsfors ska upphöra från årsskiftet.

Vi befarar att detta är ett stort steg mot nedläggning av denna del av banan vilket är helt oacceptabelt och förödande för framtiden. I tider när alltmer tyder på att järnvägen är framtiden är det oförsvarligt att lägga ner järnvägar med framtida potential.
I förslaget till Nationell Transportplan för 2014-2025 finns inte Västerdalsbanan över huvudtaget nämnd. Detta har inte bara Vansbro och Malung-Sälens kommuner uppmärksammat och påpekat i sina remissvar som lämnades in häromdagen, utan också Region Dalarna.
Samhällsekonomiskt lönsamma järnvägar oavsett om de är s.k. lågtrafikerade banor eller ej måste underhållas på ett tillfredsställande sätt. Västerdalsbanan har stor betydelse för godstransporter från och till Västerdalarna. Vi vet att det finns stor potential för utökade transporter efter banan i hela dess längd. Näringslivet har visat stort intresse för att nyttja både terminalområdet i Malungsfors och rälsen därifrån. En förutsättning för en sådan utveckling är att Västerdalsbanan snarast underhålls och rustas.
Vår vision för framtiden är också att persontrafiken på Västerdalsbanan ska återupptas! Både med tanke på turisttrafiken och möjligheten till arbetspendling.
Vi frågar oss hur ett statligt verk enväldigt kan besluta om nedläggning av järnvägar utan politiska beslut?
Vi vill påminna om vad som hände i början av 70-talet när beslut togs om att lägga ner järnvägen från Malungsfors till Särna. Beslutet effektuerades väldigt snabbt genom att rälsen revs upp. Om inte detta skett hade vi idag haft järnvägsförbindelse upp till Sälen. Finns det någon som inte förstår vad detta betytt för resandet till norra Europas största turistområde Sälen och för Västerdalarna?
För Guds skull låt oss inte göra om denna dumhet en gång till!

 

 

Senast uppdaterad: 4 oktober 2013
Uppdaterad av:

Redaktörer - Webmail